Alapfokú barlangjáró és barlangi kötéltechnikai tanfolyam

 2006

Egyesületi vizsga

 

Sikeres vizsgát tett hallgatók:

Horváth Zsuzsanna

Kedves Gergely

Klenk Péter

Kubinyi Andrea Klára

Nagy Géza

Pócs Roland

Schmidt János

Terzics Éva

Gratulálunk a végzetteknek!

 

 

 

 

A tanfolyam vizsgái:

2006. június 17. 9:00 óra írásbeli MYOTIS klubhelyiség

2006. június 18. 9:00 óra gyakorlati Mátyás-hegyi barlang

 

A tanfolyam vizsgakérdései és a gyakorlati vizsgaanyag:

Elméleti vizsgakérdések letöltés

Gyakorlati vizsgaanyag letöltés

 

A vizsgára bocsátás feltétele az előírt követelmények teljesítése. Az aktuális teljesítések itt is megtekinthetőek.

A vizsga az írásbelivel kezdődik. Az írásbeli vizsga hossza 3 óra. A vizsgakérdéseket a közétett kérdéssorból állítjuk össze. 25 kérdésből 15-öt kell hibátlanul megválaszolni, minden kérdés 10 pontot ér.  15 kérdés a technikai részekkel 10 kérdés a tudományos ismeretekkel foglalkozik.

A beadott dolgozatokat azonnal kijavítjuk és értékeljük. Az értékelés megfelelt illetve nem megfelelt minősítésű lehet. Akinek dolgozata 135-150 pont közötti eredményű, szóbeli vizsgával még számot adhat tudásáról.

A gyakorlati vizsgát csak sikeres írásbeli vizsgával rendelkezők kezdhetik meg.

A gyakorlati vizsga összetett forgószínpadszerűen kell számot adni a kötéltechnikai, tájékozódási, társbiztosítási stb. tudásról. A vizsgáztatók elméleti kérdéseket is feltehetnek a technikai ismeretekkel kapcsolatosan.

A gyakorlati vizsga után a vizsgabizottság összeül és értékeli az eredményeket.

A hivatalos eredményhirdetés és a bizonyítványosztás 2006. június 22-én 19 órakor a MYOTIS klubhelyiségben lesz.

 

Alapfokú barlangjáró tanfolyam 2004 Sikeres vizsgát tett hallgatók